• image01

  Sassadee

  Thawung

 • image02

  Sassadee

  Thawung

 • image03

  Sassadee

  Thawung

 • image04

  Sassadee

  Thawung

 • image05

  Sassadee

  Thawung

 • image06

  Sassadee

  Thawung

 • image07

  Sassadee

  Thawung

การตรวจเลือกทหารปี2557

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปี 2557 ในวันที่ 7 เมษายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ผู้ที่รับหมายเรียกฯ(แบบสด.35) จำนวน 359 คน , ผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือก (การเกณฑ์ทหาร) จำนวน 350 คน , ผู้ที่ขาดการตรวจเลือก จำนวน 9 คน , ผู้ที่ร้องขอเข้ากองประจำการ (สมัครทหาร) จำนวน 56 คน , ผู้ที่จับสลากแดง จำนวน 10 คน และ ผู้ที่จับสลากดำ จำนวน 117 คน

การจัดสถานที่ทำการตรวจเลือก ณ หอประชุมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือกรวมอยู่เป็นตำบล

การเคารพธงชาติและฟังคำชี้แจงจากคณะกรรมการตรวจเลือก

การเลือกชื่อโต๊ะที่ 1 

การตรวจร่างกายโต๊ะที่ 2 

การวัดขนาดโต๊ะที่ 3 การสละสิทธิ์ผ่อนผันและการผ่อนผัน โต๊ะเจ้าหน้าที่รับคำร้องสัสดีอำเภอท่าวุ้งจัดทำรายงานยอดหลังเสร็จสิ้นการตรวจเลือก

โครงการขยายผลชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน

ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอท่าวุ้ง ได้ดำเนินการโครงการขยายผลชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ปี 2557 ในพื้นที่บ้านช่องน้ำไหล หมู่ที่ 4 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และจัดตั้งกองบังคับการควบคุมการปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมาย ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  โดยกำหนดจัดพิธีเปิดกองบังคับการควบคุมการปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมาย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 นาฬิกา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด


เพลงสัสดีท่าวุ้ง

ข่าวสาร

2012. Powered by Blogger.
หน่วยสัสดีอำเภอท่าวุ้ง © 2013 Supported by Best Blogger Templates and Premium Blog Templates - Web Design